Công ty Bảo hiểm PJICO Khánh Hòa trân trọng thông bao đến Quý khách hàng về việc mất ấn chỉ bảo hiểm xe máy, cụ thể:

  • Số lượng: 02 liên
  • Seris: 90767794 và 90767795
  • Nguyên nhân mất: Do sơ ý đánh rơi

 Nay xin thông báo đến Quý khách hàng được biết các ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng từ ngày 26/06/2019. Công ty Bảo hiểm PJICO Khánh Hòa không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.