Công ty Bảo hiểm PJICO Khánh Hòa trân trọng thông bao đến Quý khách hàng về việc mất ấn chỉ bảo hiểm, cụ thể:

  1. Ấn chỉ bảo hiểm TNDS ô tô:
  • Số lượng: 01 liên
  • Seris: 90158202
  • Nguyên nhân mất: Do sơ ý đánh rơi
  • Ấn chỉ này không còn giá trị sử dụng từ ngày 26/06/2019.
  1. Ấn chỉ bảo hiểm xe máy:
  • Số lượng: 02 liên
  • Seris: 90364181 và 90364182
  • Nguyên nhân mất: Do sơ ý đánh rơi
  • Ấn chỉ này không còn giá trị sử dụng từ ngày 30/09/2019.

     Nay xin thông báo đến Quý khách hàng được biết. Công ty Bảo hiểm PJICO Khánh Hòa không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.