Ngày 13/10/2022, Tổng Giám đốc Tổng Công ty PJICO trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Hạnh giữ chức vụ Giám đốc PJICO Tân Bình Dương.

Ông Phạm Đức Hạnh đã công tác tại PJICO từ năm 2013 và có 04 năm giữ chức vụ Phó Giám đốc tại đơn vị cùng địa bàn là PJICO Bình Dương.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hương Giang trao Quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc PJICO Tân Bình Dương

Tại buổi họp trao quyết định bổ nhiệm hôm nay, ông Phạm Đức Hạnh phát biểu cảm ơn Ban Lãnh đạo Tổng Công ty đã tin tưởng giao trọng trách, giữ vị trí Lãnh đạo cao nhất của PJICO Tân Bình Dương; ông cũng chia sẻ kế hoạch trong thời gian tới, dưới sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Tổng Công ty, tập thể CBNV đơn vị sẽ đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của cả hệ thống PJICO.

PJICO Tân Bình Dương chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2020, sau gần 02 năm, đơn vị đã ổn định và hình thành mạng lưới kinh doanh. Năm 2022, đơn vị đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 25 tỷ đồng, đến năm 2025 mục tiêu doanh thu đạt 70 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn hệ thống PJICO đạt doanh thu phí bảo hiểm gốc (chưa bao gồm doanh thu tàu cá theo Nghị định 67) là 2.677 tỷ đồng, tăng 14,3% so với 2021, hoàn thành 70% kế hoạch năm.