Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế (BHYT).

Công văn nêu rõ:
Để đảm bảo thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo đúng quy định hiện hành về chế độ BHYT và quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12, Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cường chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch và Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT như sau:
Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4, Điều 1 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP: Quỹ BHYT không thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19.
Trường hợp người có thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở KCB BHYT được chỉ định xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp ban hành kèm theo Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế.
Cụ thể:
Người bệnh có sốt hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không lý giải được bằng các nguyên nhân khác.
Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và có tiền sử đến/qua/ở/về từ vùng dịch tễ có bệnh Covid-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định Covid-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.
Chi phí xét nghiệm Covid-19 của các trường hợp nêu trên được thanh toán như sau: 
Trường hợp kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính, người bệnh bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định: Quỹ BHYT không thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19.
Trường hợp kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính: Quỹ BHYT thanh toán theo quy định của pháp luật về KCB BHYT:
Người bệnh đi KCB đúng tuyến: Thanh toán theo mức hưởng của đối tượng và theo chế độ KCB BHYT đúng tuyến.
Người bệnh đi KCB không đúng tuyến: Thanh toán theo mức hướng của đối tượng và theo chế độ KCB BHYT không đúng tuyến.
Đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện giám định và thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo đúng hướng dẫn nêu trên, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để được giải quyết.