Vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm phi nhân thọ là giúp cho nền kinh tế – xã hội phát triển hơn; điều này thể hiện rõ ở các doanh nghiệp bảo hiểm cũng như người tham gia bảo hiểm.

Vai trò của Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ đều có chung vai trò chính là hoạt động như một cơ chế giảm rủi ro theo nhiều nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, xét một cách kỹ lưỡng, vai trò của bảo hiểm phi nhân thọ mang tính cụ thể và riêng biệt hơn.

Thứ nhất: Rủi ro cá nhân đã được chuyển sang công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

Việc tham gia bảo hiểm phi nhân thọ đã góp phần ngăn ngừa, đề phòng và hạn chế tổn thất, giúp cho con người có cuộc sống an toàn hơn, xã hội trật tự hơn. Trong quá trình tham gia bảo hiểm các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cùng với người tham gia bảo hiểm phối hợp để thực hiện các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất thông qua các hoạt động như: tuyên truyền phòng tránh tai nạn, tư vấn hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại, yêu cầu đảm bảo các quy tắc về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ… những hoạt động này góp phần ổn định cuộc sống, sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Thứ hai: Rủi ro của chính công ty bảo hiểm đó sẽ được giảm thiểu bằng cách lan rộng ra.

Các công ty bảo hiểm có quyền tiếp cận thị trường tái bảo hiểm và hoàn toàn có khả năng trải đều các rủi ro. Điều này được hiểu là các công ty bảo hiểm cũng “mua bảo hiểm” cho chính mình. Hình thức bảo hiểm đặc biệt này được đưa ra để trang trải các rủi ro cá nhân hoặc toàn bộ danh mục đầu tư (một số lượng lớn các rủi ro cá nhân với các đặc điểm chung) của một công ty bảo hiểm.

Việc công ty bảo hiểm găp rủi ro và sử dụng một hợp đồng gọi là hợp đồng tái bảo hiểm không liên quan tới hợp đồng bảo hiểm của từng khách hàng; mối quan hệ hợp đồng giữa công ty bảo hiểm và khách hàng cũng không bị đụng chạm tới. Công ty bảo hiểm gốc vẫn có nghĩa vụ tự mình phải trả cho người được bảo hiểm quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm.

Điều này khiến các khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng các gói bảo hiểm và không phải lo lắng đến việc không được chi trả hoặc bị ảnh hưởng tới hợp đồng khi công ty bảo hiểm xảy ra các vấn đề rủi ro.

Ý nghĩa Bảo hiểm phi nhân thọ

Khi sử dụng bảo hiểm phi nhân thọ, người dùng nhận được rất nhiều giá trị và ý nghĩa về mặt kinh tế cũng như tinh thần như sau:

– Được trợ cấp, bồi thường thiệt hại về những rủi ro, bất trắc xảy ra nằm trong phạm vi xử lý của bảo hiểm đúng với giá trị thực tế của nó. Giúp cho người dùng khắc phục được hậu quả rủi về kinh tế, đời sống và sản xuất, kinh doanh,….
Số tiền mà người sử dụng bảo hiểm phải chi trả hàng tháng được xem là nguồn quỹ lớn giúp họ có thể chi trả hoặc bồi thường cũng như là nguồn vốn sau này để phát triển kinh tế cũng như đời sống.
– Bảo hiểm thương mại được xem là nguồn đóng góp cho ngân sách và là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho những cá nhân và tổ chức sử dụng bảo hiểm; là biện pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu mức thiệt hại do rủi ro gây ra.

– Không chỉ vậy, bảo hiểm phi nhân thọ còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển về quan hệ kinh tế giữa các quốc gia thông qua nhiều hoạt động về tái cơ cấu bảo hiểm. Ý nghĩa của bảo hiểm phi nhân thọ đem đến ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu tối đa tình trạng thất nghiệp trong xã hội hiện nay.
– Bảo hiểm phi nhân thọ được coi là chỗ dựa tinh thần cho người dân. Chỉ với mức phí bảo hiểm không lớn nhưng các cá nhân sẽ nhận được khoản tiền bồi thường khi không may rủi ro xảy ra. Người tham gia bảo hiểm cũng yên tâm đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia vào nhiều hoạt động của đời sống xã hội. Nếu không có rủi ro xảy ra thì phần phí bảo hiểm đã đóng góp sẽ được san sẻ cho các cá nhân không may mắn. Đây cũng chính là ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm phi nhân thọ khiến nhiều cá nhân tích cực tham gia bảo hiểm.

Theo thebank.vn