Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) luôn tôn trọng và cam kết thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng tuân theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

PJICO trân trọng gửi đến Quý khách hàng Chính sách xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân được cập nhập theo Nghị định 13/2023/NĐ/CP. Theo đó, trong quá trình sử dụng thiết lập thỏa thuận sử dụng các sản phẩm dịch vụ giữa PJICO và Quý khách hàng, PJICO có thể thu thập và xử lý dữ liệu của Quý khách và dữ liệu của các cá nhân có liên quan đến Quý khách hàng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách hàng.

Chính sách xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của PJICO được xây dựng và công khai trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của PJICO tại www.pjico.com.vn.

Chính sách bao gồm các nội dung chính sau:

  • Dữ liệu cá nhân được thu thập xử lý.
  • Phương pháp thu thập dữ liệu cá nhân.
  • Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân.
  • Phạm vi sử dụng dữ liệu cá nhân.
  • Các đối tượng có quyền truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân.
  • Cam kết về bảo mật dữ liệu, lưu trữ dữ liệu.
  • Quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, xóa bỏ cung cấp dữ liệu cá nhân và thu hồi sự chấp thuận của khách hàng.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Trong trường hợp Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến Chính sách xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, hoặc trong trường hợp Quý khách hàng muốn cập nhật, chỉnh sửa hoặc xoá dữ liệu cá nhân của mình, Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư theo đường bưu điện hoặc thư điện tử đến địa chỉ sau:

  • Tên Công Ty: Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.
  • Địa chỉ email: ipjico@petrolimex.com.vn.
  • Địa chỉ: Tầng 21-22, toà nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng!

 

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX.