Thị trường bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm

Vẫn chuyện bên lề bảo hiểm liên kết

Đẩy mạnh hợp tác ngân hàng – bảo hiểm đã đem lại nguồn thu lớn cho cả hai bên, nhưng […]

Vẫn chuyện bên lề bảo hiểm liên kết

Bảo hiểm ô tô sẽ được “thơm lây”

 Với những chuyển động mới trên thị trường ô tô, các chuyên gia dự báo thị trường bảo hiểm xe […]

Bảo hiểm ô tô sẽ được “thơm lây”

Sản phẩm bảo hiểm sắp hết thời “ăn sẵn”

Việc đa dạng sản phẩm, đặc biệt là phát triển các sản phẩm mang tính chất riêng biệt, đặc thù […]

Sản phẩm bảo hiểm sắp hết thời “ăn sẵn”

Bảo hiểm cấp bách tăng vốn

 Nhiều công ty bảo hiểm đã lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua huy động vốn cổ phần […]

Bảo hiểm cấp bách tăng vốn

Pjico (PGI) sẽ phát hành 22,2 để thưởng cho cổ đông từ nguồn thặng dư vốn

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh […]

Pjico (PGI) sẽ phát hành 22,2 để thưởng cho cổ đông từ nguồn thặng dư vốn


TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN BẢO HIỂM PJICO ?