Thị trường bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm

Lãi suất thấp, bảo hiểm vẫn không dám “xé rào” đầu tư

Ðại hội đồng cổ đông (ÐHCÐ) thường niên 2020 của Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tuần qua đã thông qua […]

Lãi suất thấp, bảo hiểm vẫn không dám “xé rào” đầu tư

Gỡ khó cho bảo hiểm xe

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại dự thảo là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ […]

Gỡ khó cho bảo hiểm xe

Bản sắc PJICO, Tiên phong PJICO

Trên con đường ¼ thế kỷ, PJICO luôn hướng đến sự khác biệt, cạnh tranh bằng chất lượng và dịch […]

Bản sắc PJICO, Tiên phong PJICO

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Top đầu trả cổ tức không quá 15%

Ổn định quanh mức 10-15% Ðại hội đồng cổ đông (ÐHCÐ) thường niên năm 2020 của Bảo hiểm Bảo Minh […]

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Top đầu trả cổ tức không quá 15%

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: Khó có lãi vì bồi thường cao

Báo cáo ĐHCĐ năm 2020 của Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) cho thấy, doanh thu bảo hiểm sức khỏe năm 2019 […]

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: Khó có lãi vì bồi thường cao


TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN BẢO HIỂM PJICO ?