Thị trường bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm

Giải quyết bồi thường nhanh: Không chỉ trông đợi vào nhà bảo hiểm

Trên một diễn đàn chuyên về bảo vệ quyền lợi cho người được bảo hiểm, một thành viên ban quản […]

Giải quyết bồi thường nhanh: Không chỉ trông đợi vào nhà bảo hiểm

“Mở đường” cho dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Theo Bộ Công Thương thì để thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình […]

“Mở đường” cho dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Rủi ro thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền mặt

Các công ty bảo hiểm đang nỗ lực tăng tỷ lệ thu phí bảo hiểm không dùng tiền mặt, nhằm […]

Rủi ro thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền mặt

Doanh thu phí bảo hiểm bình quân GDP đến năm 2025 đạt 3,5%

Đây là một trong những mục tiêu mà Chính phủ đề ra trong Đề án “Cơ cấu lại thị trường […]

Doanh thu phí bảo hiểm bình quân GDP đến năm 2025 đạt 3,5%

Bảo hiểm Phi nhân thọ: Tăng trưởng không đột biến nhưng đủ hấp dẫn

Theo Cục quản lý Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ có […]

Bảo hiểm Phi nhân thọ: Tăng trưởng không đột biến nhưng đủ hấp dẫn


TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN BẢO HIỂM PJICO ?