Sản phẩm

Sản phẩm mới nhất

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7 Hướng dẫn nộp hồ sơ bồi thường Bảo hiểm […]

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7 và hồ sơ bồi thường bảo hiểm sức khỏe

Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những giá trị cốt lõi quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Với những lợi […]

Bảo hiểm sức khỏe dành cho người lao động

 “Ít hơn để nhiều hơn”, trong bối cảnh dịch bệnh, suy thoái kinh tế, quản lý tài chính thông minh […]

Bảo hiểm sức khỏe dành cho cá nhân

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Khách hàng về giải quyết quyền lợi bảo hiểm khi khám/ điều trị […]

Danh sách bảo lãnh viện phí PJICO

    HƯỚNG DẪN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE I. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm Khi […]

Hướng dẫn yêu cầu bồi thường bảo hiểm sức khỏe

Mô tả sản phẩm Sản phẩm bảo hiểm sức bệnh hiểm nghèo Đối tượng bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam […]

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo

Mô tả sản phẩm Sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho bênh ung thư. Trả khoán 100% số tiền bảo hiểm […]

Bảo hiểm bệnh Ung thư

Bảo hiểm du lịch trong nước Bảo hiểm du lịch Quốc tế  Đối tượng bảo hiểm Bảo hiểm cho người […]

Bảo hiểm du lịch Quốc tế

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc tế Care Plus Bảo hiểm sức khoẻ CARE PLUS, với tiêu chuẩn Quốc […]

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cao cấp Care Plus

Tìm hiểu thêm những nghiệp vụ bảo hiểm khác mà PJICO cung cấp như: Nhóm bảo hiểm hàng không, nhóm bảo hiểm trách nhiệm, nhóm bảo hiểm năng lượng, nhóm bảo hiểm nông nghiệp….

PJICO cung cấp những BH hỗn hợp nào?


Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?