Sản phẩm

Sản phẩm mới nhất

I. Quy tắc Quy tắc bảo hiểm an ninh hệ thống Quy tắc bảo hiểm bồi thường giải thưởng một […]

Quy tắc, điều khoản BH Tài sản kỹ thuật

I. Quy tắc Quy tắc bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Phụ lục bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Quy tắc bảo […]

Quy tắc, điều khoản BH Sức khỏe

I. Quy tắc 1.2 Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa (tiếng Việt) 1.3 Quyêt định ban hành Quy […]

Quy tắc, điều khoản BH Hàng hóa

1. Bảo hiểm sức khỏe người vay

Bảo hiểm Sức khỏe

I. Quy tắc, Điều khoản: 1.A Quy tắc hiểm thân tàu quốc tế (tiếng Việt) 1.B Quy tắc bảo hiểm […]

Quy tắc, điều khoản BH Tàu thủy

1. Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ô tô 2. Quy tắc Bảo hiểm vật chất xe ô tô […]

Quy tắc, điều khoản BH Xe cơ giới

Danh sách garage hợp tác với PJICO cung cấp dịch vụ sửa chữa xem tại đây. Danh sách garage liên […]

Danh sách garage hợp tác với PJICO


Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.