Sản phẩm

Sản phẩm mới nhất

Bảo hiểm cho những mất mát về lợi nhuận gộp do sự giảm sút về doanh thu hoặc gia tăng về chi phí kinh doanh, gây ra do việc gián đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất gây ra

Bảo hiểm Gián đoạn Kinh doanh

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với thương tật, ốm đau bất ngờ về người và/hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của bên thứ ba phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Tham gia chương trình bảo hiểm này, trong trường hợp hàng hóa, sản phẩm mà doanh nghiệp bán/ cung cấp/ sửa chữa/ thay thế/ xử lý hay phục vụ gây ra thiệt hại cho người tiêu dùng hàng hóa/sản phẩm, doanh nghiệp sẽ được PJICO chi trả.

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân hành nghề chuyên môn đối với trách nhiệm pháp lý phát sinh phải bồi thường cho khách hàng của mình do những lỗi, sơ xuất về chuyên môn.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm tiền mặt, tiền kim loại do Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành; ngoại tệ tiền mặt; giấy tờ có giá và giấy tờ coi như có giá thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm

Bảo hiểm tiền

Trách nhiệm trả thưởng cho Người chơi thực hiện thành công đánh bóng xuống lỗ golf quy định chỉ bằng một cú đánh từ điểm phát bóng.

Bảo hiểm Bồi thường giải thưởng (Bảo hiểm HIO)

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm cho các rủi ro cháy, nổ tuân thủ theo quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023

Bảo hiểm Cháy, nổ bắt buộc

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là loại hình bảo hiểm định danh, bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được gây ra bởi rủi ro cháy, nổ và các rủi ro được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm

Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi những nguyên nhân không bị loại trừ theo quy tắc Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm nhà tư nhân là loại hình bảo hiểm mà PJICO sẽ bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại đối với tòa nhà, ngôi nhà và tài sản bên trong phát sinh do những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm trong quy tắc của PJICO

Bảo hiểm Nhà tư nhân


Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.