Bảo hiểm Tài sản & Hỗn hợp

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Giới thiệu 

– Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với thương tật, ốm đau bất ngờ về người và/hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của bên thứ ba phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

Đối tượng khách hàng

– Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện:

– Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tại các khu vực có nhiều đơn vị khác cùng hoạt động

– Các đơn vị kinh doanh, bán hàng, cung cấp dịch vụ trong tòa nhà

– Các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí nghiệp, chủ nhà máy, chủ kho hàng,…

– Các đơn vị thi công xây dựng, lắp đặt tại tại các khu vực có thể ảnh hưởng đến người tài sản của bên thứ ba.

Phạm vi bảo hiểm

a. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba như:

– Thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật

– Những tổn thất bất ngờ về tài sản

phát sinh từ hoạt động kinh doanh và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục “Ngành nghề kinh doanh”;

b. Tất cả các khoản chi phí và phí tổn kiện tụng:

– Bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm được bồi hoàn,

– Đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản

về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các qui định trong Quy tắc bảo hiểm.

BH trách nhiệm (Hỗn hợp)Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.