Sản phẩm

Bảo hiểm Hàng không

Là loại hình Bảo hiểm cho mất mát, thiệt hại vật chất cho toàn bộ máy bay bao gồm: Thân, phụ tùng, trang thiết bị hỗ trợ xung quanh.

Bảo hiểm Thân và Phụ tùng máy bay

Là loại hình Bảo hiểm cho trách nhiệm bồi thường của NĐBH cho Thương tật thân thể/Thiệt hại vật chất của Bên thứ 3/Hành khách/Hàng hóa, bưu phẩm.

Bảo hiểm Trách nhiệm

Là loại hình Bảo hiểm tai nạn cho các thành viên của Tổ bay.

Bảo hiểm Tai nạn cho Tổ bay


Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.