Sản phẩm

Bảo hiểm tàu thủy

Đội ngũ chuyên gia chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm tàu thủy; mạng lưới đại lý giám định bồi thường tại hầu hết các nước…

Những bảo hiểm tàu biển PJICO cung cấp

huyền viên được bảo hiểm bao gồm: Thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó, các sỹ quan, thủy thủ, thợ máy, nhân viên phục vụ, cán bộ khoa học kỹ thuật làm công tác nghiên cứu, chuyên gia, thực tập sinh hoặc những người lao động chính…

Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Bảo hiểm: Thân tàu (bao gồm: vỏ, máy tàu, trang thiết bị hàng hải, máy móc, thiết bị dùng để chế biến thủy sản hay nghiên cứu khoa học…), Ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản…

Bảo hiểm thân tàu cá & Trách nhiệm dân sự chủ tàu cá

Những tàu biển thuộc Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài tham gia hoạt động tuyến hàng hải quốc tế và nội địa…

Bảo hiểm thân tàu biển

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển hoạt động tuyến quốc tế (P&I), Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển hoạt động trong vùng biển Việt Nam…

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển

Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu trong trường hợp Tàu đang được đóng và trong quá trình chạy thử, trách nhiệm dân sự của nhà thầu đóng tàu…

Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu


TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN BẢO HIỂM PJICO ?