Bảo hiểm Hàng hải

Bảo hiểm Rủi ro bắt cóc và đòi tiền chuộc

Đối tượng bảo hiểm

– Chủ tàu/Người thuê tàu và thuyền viên làm việc hợp pháp trên tàu.

Quy tắc/ Điều khoản bảo hiểm áp dụng

– Điều khoản bảo hiểm rủi ro bắt cóc và đòi tiền chuộc của Marsh (phiên bản 2.0)

Phạm vi bảo hiểm

– Ngoại trừ các quy định về loại trừ bảo hiểm, trong phạm vi số tiền bảo hiểm/giới hạn trách nhiệm ghi trên GCNBH, Người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường đối với:

+ Khoản tiền chuộc theo yêu cầu của kẻ bắt cóc.

+ Khoản tiền chuộc lần đầu nếu nó bị mất trong quá trình cất giữ, vận chuyển hay giao nhận tiền.

+ Chi phí trả cho người tư vấn/đàm phán.

+ Các chi phí thực tế hợp lý phát sinh trực tiếp từ sự kiện bảo hiểm với sự đồng ý trước của Người bảo hiểm, bao gồm:

+ Khoản tiền lãi cho số tiền chuộc

+ Chi phí thuê bất kỳ thiết bị liên lạc hoặc ghi âm nào với mục đích để thả nạn nhân.

+ Chi phí nhiên liệu tàu sử dụng trong thời gian bị bắt giữ.

+ Chi phí trả cho chính quyền cảng khi tàu cập cảng không theo lịch trình trong thời gian 28 ngày sau khi được thả.

+ Chi phí quan hệ công chúng.

+ Chi phí phân tích pháp y.

+ Phần thưởng trả cho người cung cấp thông tin liên quan đến sự kiện bảo hiểm.

+ Tổn thất tài chính của nạn nhân phát sinh do sự kiện bảo hiểm.

+ Chi phí đào tạo lại cho nạn nhân bị bắt cóc hoặc bị thương tật thân thể do bắt cóc mà vì thế họ không thể hoạt động nghề nghiệp bình thường được.

+ 150% tổng thu nhập (gồm lương, trợ cấp, phụ cấp) của nạn nhân trong thời gian xảy ra sự kiện bảo hiểm và trong vòng 60 ngày sau đó.

+ 100% tổng thu nhập bị mất (gồm lương, trợ cấp, phụ cấp) do hậu quả trực tiếp từ sự kiện bảo hiểm của thành viên gia đình nạn nhân trong thời gian xảy ra sự kiện bảo hiểm và trong vòng 60 ngày sau đó.

+ 100% tổng thu nhập (gồm lương, trợ cấp, phụ cấp) của người thay thế nạn nhân trong thời gian xảy ra sự kiện bảo hiểm và trong vòng 60 ngày sau đó.

+ Chi phí phát sinh do tàu phải ghé cảng đột xuất tối đa 28 ngày vì nạn nhân bị thương tích hoặc tàu bị hư hỏng do hành động bắt cóc.

+ Chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển tiền chuộc đến địa điểm giao nhận theo yêu cầu.

+ Chi phí và phí tổn pháp lý (bao gồm cả các khoản giải ngân).

+ Chi phí cấp cứu tối đa 28 ngày, chi phí điều trị, thẩm mỹ, nha khoa hoặc tâm thần cho nạn nhân phát sinh trực tiếp từ sự kiện bảo hiểm.

+ Chi phí nghỉ ngơi, hồi phục cần thiết cho nạn nhân bị bắt cóc và/hoặc bị thương tật do bắt cóc và thành viên gia đình của họ trong thời gian tối đa 18 tháng.

+ Chi phí hồi hương thi thể, mai táng cho nạn nhân bị thiệt mạng.

+ Chi phí thuê tàu khác thay thế cho đến khi tàu được giải phóng.

+ Chi phí an ninh tạm thời để bảo vệ nạn nhân kể từ sau khi được thả trong thời gian họ ở lại tại quốc gia xảy ra bắt cóc.

+ Mọi khoản chi phí hợp lý khác mà Người được bảo hiểm và/hoặc nạn nhân bị bắt cóc phải gánh chịu với sự đồng ý trước của Người bảo hiểm.

– Thiệt hại về tính mạng hoặc thương tật thân thể của nạn nhân do hậu quả trực tiếp từ sự kiện bảo hiểm.

– Thiệt hại của Người được bảo hiểm do mất tiền thuê tàu được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp từ sự kiện bảo hiểm.

– Mọi khoản tiền mà Người được bảo hiểm phải trả theo luật định do sự khiếu nại của nạn nhân hoặc thành viên gia đình hoặc người thừa kế của họ phát sinh từ sự kiện bảo hiểm.

4. Loại trừ bảo hiểm:

– Các rủi ro bị loại trừ:

+ Rủi ro khủng bố.

+ Rủi ro ô nhiễm phóng xạ, vũ khí hạt nhân, nguyên tử, sinh học, sinh hóa, điện từ.

+ Rủi ro an ninh mạng hàng hải.

– Các chi phí, thiệt hại bị loại trừ:

+ Mọi thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp đối với thân tàu và hàng hóa trên tàu.

+ Thiệt hại về thân thể sau 36 tháng kể từ khi phát sinh sự kiện bảo hiểm.

+ Mọi thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp do tàu dừng tại bất kỳ cảng nào của IRAN.

+ Chi phí thu thập, thiết lập hồ sơ khiếu nại bồi thường.

+ Hư hỏng, mát mát về tiền mặt, tài sản, tư trang không cần thiết cho một chuyến hành trình thông thường.

– Các trường hợp bị loại trừ:

+ Người được bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận, hoặc có hành vi cố ý hay gian lậ

+ Tàu và/hoặc Người được bảo hiểm vi phạm các lệnh trừng phạt hay cấm vận của Liên hiệp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ hoặc Anh.

+ Người được bảo hiểm và tàu được bảo hiểm không tuân thủ các điều kiện đoan kết và/hoặc các khuyến cáo của Người bảo hiểm.

– Các trường hợp khác theo quy định pháp luật và các Điều khoản bảo hiểm áp dụng.

Photograph of a fishing boat engaged in a fishing trip, we are off the coast of the Marches in front of the city of Ancona in Italy. Photo taken in the Adriatic Sea in December 2022.Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.