Bảo hiểm Hàng hải

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự Chủ tàu

Đối tượng bảo hiểm

– Các loại tàu biển hoạt động tuyến quốc tế(Áp dụng Quy tắc bảo hiểm P&I hàng năm của các Hội P&I quốc tế);

– Các loại tàu biển hoạt động trong vùng biển Việt Nam (Áp dụng Quy tắc bảo hiểm đối với tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam do PJICO ban hành năm 2012);

– Các loại tàu thủy hoạt động trên sông, hồ, vịnh, ven biển thuộc nội thủy Việt Nam (Áp dụng Quy tắc bảo hiểm tàu thủy nội địa do PJICO ban hành năm 2012);

– Các loại tàu đánh bắt hải sản và/hoặc tàu dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt hải sản hoạt động trong vùng biển Việt Nam (Áp dụng Quy tắc bảo hiểm tàu cá do PJICO ban hành năm 2020).

Phạm vi bảo hiểm

Ngoại trừ các quy định về loại trừ bảo hiểm, trong phạm vi giới hạn trách nhiệm ghi trên GCNBH, Người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường đối với:

– Các trách nhiệm pháp lý phát sinh thực tế từ hoạt động của tàu được bảo hiểm mà Chủ tàu phải gánh chịu theo quy định pháp luật hoặc theo quyết định của Toà án, bao gồm:

+ Mất mát, hư hỏng hàng hoá, tài sản chuyên chở trên tàu được bảo hiểm, loại trừ hư hỏng, mất mát do những hành vi ăn cắp hoặc thiếu hụt tự nhiên.

+ Đâm va đối với tàu khác, kể cả đâm va với tàu cùng chủ.

+ Thiệt hại của công trình/cấu trúc trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.

+ Thiệt hại về thân thể của thuyền viên trên tàu được bảo hiểm.

+ Lương và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thuyền viên trong trường hợp tàu được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ.

+ Thiệt hại về tính mạng, tài sản của người thứ ba khác (không phải là thuyền viên trên tàu được bảo hiểm).

+ Tàu được lai kéo (nếu có thỏa thuận thêm với người bảo hiểm).

– Các chi phí phát sinh theo thực tế, cần thiết và hợp lý với sự đồng ý trước của Người bảo hiểm:

+ Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt của chính quyền địa phương và các khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra.

+ Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá huỷ, trục vớt, di chuyển xác tàu được bảo hiểm bị đắm (nếu có). Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm đối với xác tàu khi chủ tàu tuyên bố từ bỏ tàu.

+ Chi phí ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn.

+ Chi phí liên quan tới việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự.

Loại trừ bảo hiểm

– Các rủi ro bị loại trừ:

+ Rủi ro khủng bố.

+ Rủi ro ô nhiễm phóng xạ, vũ khí hạt nhân, nguyên tử, sinh học, sinh hóa, điện từ.

+ Rủi ro công nghệ thông tin.

+ Rủi ro an ninh mạng hàng hải.

+ Rủi ro bệnh truyền nhiễm.

+ Rủi ro chiến tranh, đình công, bạo loạn dân sự, cướp biển, trộm cắp dùng vũ lực của người ngoài tàu hoặc hành vi rắp tâm ác ý của thuyền viên trên tàu (ngoại trừ khi có thỏa thuận thêm với Người bảo hiểm).

– Các chi phí, thiệt hại bị loại trừ:

+ Chi phí khắc phục các tổn thất không thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

+ Chi phí lương, phụ cấp, trợ cấp của thuyền viên, trừ trường hợp tổn thất chung.

+ Chi phí thu thập, thiết lập hồ sơ khiếu nại bồi thường.

+ Thiệt hại ngày tàu, hoặc thiệt hại kinh doanh của người được bảo hiểm.

+ Hư hỏng, mát mát về tiền mặt, tài sản, tư trang không cần thiết cho một chuyến hành trình thông thường.

+ Mọi số tiền có thể được bảo hiểm theo phạm vi bảo hiểm thân tàu.

– Các trường hợp bị loại trừ:

+ Người được bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận, hoặc có hành vi cố ý hay gian lận

+ Tàu không đủ khả năng hoạt động, các giấy chứng nhận đăng kiểm bị hết hiệu lực.

+ Tàu hoạt động ngoài phạm vi quy định, hoặc hoạt động kinh doanh trái phép, hoặc vi phạm lệnh cấm của nhà chức trách.

+ Tàu neo đậu không được neo, buộc chắc chắn, không có thuyền viên trực tàu.

+ Tàu không bố trí đủ thuyền viên theo định biên an toàn tối thiểu.

+ Tàu chuyển chủ sở hữu, hoặc cho thuê, hoăc giao cho người khác quản lý, trừ khi được sự đồng ý trước của Người bảo hiểm

+ Tàu bị tịch thu, bắt giữ, chiếm đoạt, trưng dụng hoặc trưng thu.

+ Thuyền viên không có đủ chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh; sử dụng chất kích thích và/hoặc có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép theo quy định pháp luật.

+ Hành động cố ý hoặc cẩu thả của thuyền viên hoặc người được bảo hiểm hay người thừa hành.

+ Hàng hóa không có chứng từ giao nhận, vận chuyển đúng quy định của pháp luật.

+ Hàng hóa bị mất mát do hành vi ăn cắp, hoặc thiếu hụt, hư hỏng do tính chất tự nhiên vốn có của nó.

+ Hàng hóa là súc vật sống (trừ khi có thỏa thuận khác với Người bảo hiểm).

+ Tàu và/hoặc Người được bảo hiểm vi phạm các lệnh trừng phạt hay cấm vận của Liên hiệp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ hoặc Anh.

+ Xảy ra chiến tranh giữa các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc.

– Các trường hợp khác theo quy định pháp luật và các Quy tắc, điều khoản bảo hiểm áp dụng.

gettyimages_medium_171572077Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.