Bảo hiểm tàu thủy

Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu

tau3

Đối tượng được bảo hiểm

Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu: Tàu đang được đóng và trong quá trình chạy thử, trách nhiệm dân sự của nhà thầu đóng tàu.
Phạm vi bảo hiểm      – Những rủi ro gây ra tổn thất hoặc thiệt hại đối với đối tượng bảo hiểm được phát hiện trong thời hạn bảo hiểm này bao gồm chi phí sửa chữa, thay thế hoặc thay mới bất kỳ bộ phận nào có khuyết tật phải loại bỏ duy nhất do hậu quả của việc phát hiện ẩn tỳ trong thời hạn bảo hiểm thuộc trường hợp này. Trong mọi trường hợp bảo hiểm này không bảo hiểm chi phí hàn lại cho các mối hàn hỏng.

    –  Trong trường hợp hạ thuỷ tàu không thành công, PJICO chịu mọi chi phí chi ra sau này để hoàn thành việc hạ thuỷ con tàu.

    –  Rủi ro ô nhiễm: Hậu quả của việc thực hiện lệnh của người có thẩm quyền để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm trực tiếp gây ra bởi hư hại tàu mà PJICO phải chịu trách nhiệm theo bảo hiểm này.

     – Lỗi thiết kế: bảo hiểm này bồi thường những tổn thất hoặc hư hại gây ra cho đối tượng bảo hiểm và được phát hiện trong thời hạn của bảo hiểm này, phát sinh do lỗi thiết kế của bất kỳ bộ phận hay những bộ phận nào của đối tượng bảo hiểm.

     – Trách nhiệm đâm va.

     – Tổn thất chung và cứu hộ.

     – Trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I)

Đối tượng khách hàng Tất cả các nhà thầu đóng tàu hoạt động kinh doanh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế đều có thể tham gia bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu tại PJICO
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm     –  Giấy yêu cầu bồi thường (Theo mẫu của PJICO), trường hợp Người được bảo hiểm lập công văn thì phải thể hiện được nội dung tương tự. Giấy yêu cầu bồi thường phải có dấu và bút tích của Lãnh đạo đơn vị;

     – Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm, sửa đổi bổ sung (nếu có);

     – Biên bản kiểm tra tình trạng trước khi nhận bảo hiểm, biên bản giám định trước khi xếp hàng lên tàu, biên bản giám định điều kiện, biên bản giám định tiếp theo (nếu có);

     – Hồ sơ tàu, các giấy tờ đăng kiểm, bằng cấp thuyền trưởng, máy trưởng;

     – Báo cáo chi tiết của thuyền trưởng và các sĩ quan đi ca có liên quan đến tổn thất/trách nhiệm;

      – Biên bản giám định sự cố có hình ảnh minh họa;

      – Trích sao nhật ký máy (nếu tổn thất liên quan đến máy tàu), nhật ký boong, Bản tin thời tiết (nếu tổn thất liên quan đến thời tiết xấu);

      – Sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn (đâm va, mắc cạn, va phải đá ngầm…;

      – Bản tính toán số tiền bồi thường của người khiếu nại;

      – Các chứng từ hóa đơn liên quan đến khắc phục sự cố;

      – Các chứng từ chuyển trả tiền của chủ tàu nếu chủ tàu buộc phải trả tiền trong trường hợp khẩn cấp (phải bồi thường dứt điểm một số tiền để tàu khỏi bị bắt);

      – Các giấy tờ khác theo yêu cầu của PJICO (nếu có).TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN BẢO HIỂM PJICO ?