Bảo hiểm Hàng hải

Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển

Giới thiệu

– Giải pháp bảo hiểm tối ưu cho các loại hàng hóa được vận chuyển bằng đường thủy, đường bộ, đường sắt, đường hàng không hoặc vận tải đa phương thức.

Phạm vi bảo hiểm

– Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển, đường bộ,  đường hàng không hoặc vận tải đa phương thức từ cảng tới cảng, từ kho tới kho hoặc từ địa điểm sản xuất đến địa điểm phân phối hoặc địa điểm xây dựng hoặc lắp đặt.

– Rủi ro được bảo hiểm là các các rủi ro bất ngờ và không lường trước như cháy, nổ,thiên tai, phương tiện vận tải bị lật, chìm đắm, đâm va hay mắc cạn, hy sinh tổn thất chung, và những rủi ro khác phát sinh trong quá trình vận chuyển bằng đường biển, đường bộ, đường hàng không hoặc vận tải đa phương thức trong lãnh thổ Việt nam và / hoặc trên thế giới  (bao gồm cả thời gian lưu kho tạm thời thuộc hành trình vận chuyển).

Đối tượng khách hàng

– Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu;

– Các doanh nghiệp vận tải, đại lý giao nhận vận tải (Logistics) (trong trường hợp có trách nhiệm mua bảo hiểm);

– Các nhà thầu xây dựng (trong trường hợp có trách nhiệm mua bảo hiểm);

– Các doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản phẩm;

– Các ngân hàng (trong trường hợp có trách nhiệm mua bảo hiểm).

Quy tắc bảo hiểm

– Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển – PJICO 2008

– Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt nam  – PJICO 2008

– Bộ Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (A) – 1.1.2009 CL382

– Bộ Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (B) – 1.1.2009 CL383

– Bộ Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (C) – 1.1.2009 CL384

– Bộ Điều khoản bảo hiểm chiến tranh (hàng hóa) – 1.1.2009 CL385

– Bộ Điều khoản bảo hiểm đình công (hàng hóa) – 1.1.2009 CL386

– Bộ Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (đường hàng không) (loại trừ gửi bằng đường bưu điện)– 1.1.2009 CL387

– Bộ Điều khoản bảo hiểm chiến tranh (hàng hóa đường hàng không) – 1.1.2009 CL388

– Bộ Điều khoản bảo hiểm đình công (hàng hóa đường hàng không) – 1.1.2009 CL389

– Và các bộ quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm chính, điều khoản bổ sung, điều khoản loại trừ hiện hành mà PJICO ban hành áp dụng hoặc công nhận áp dụng theo thông lệ, tập quán trên thị trường bảo hiểm quốc tế

Vui lòng liên hệ với PJICO để được tư vấn các giải pháp bảo hiểm tối ưu đối với từng trường hợp cụ thể

Global logistics network transportation, Map global logistics partnership connection of Container Cargo freight ship for Logistics Import Export backgroundTại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.