Bảo hiểm Tài sản & Hỗn hợp

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Giới thiệu 

Tham gia chương trình bảo hiểm này, trong trường hợp hàng hóa, sản phẩm mà doanh nghiệp bán/ cung cấp/ sửa chữa/ thay thế/ xử lý hay phục vụ gây ra thiệt hại cho người tiêu dùng hàng hóa/sản phẩm, doanh nghiệp sẽ được PJICO chi trả:

– Chi phí khiếu kiện pháp lý liên quan tới khiếu nại;

– Chi phí bồi thường theo trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau) và tài sản của Người tiêu dùng hàng hóa/sản phẩm xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

Đối tượng bảo hiểm

– Thực phẩm và đồ uống;

– Công nghiệp (cả công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng);

– Dịch vụ (bao gồm ngân hàng, khách sạn, viễn thông);

– Bán buôn và bán lẻ hàng tiêu dùng..

Phạm vi bảo hiểm

a. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba như:

– Thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật về người

– Những tổn thất bất ngờ về tài sản

gây nên bởi hàng hóa do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định;

b. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

– Mà có thể đòi được từ một bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm,

– Phải chi ra với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản của bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và việc bồi thường đó được áp dụng theo quy định trong Quy tắc bảo hiểm.

Wholesale Thai rice owner at her rice shop for working everydayTại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.