Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng
trồng được những cây ngô rất tốt.

 

Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang và năm nào ngô
của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có những bí quyết riêng độc
đáo. Có một lần, một phóng viên phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông
dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất của mình với những người hàng xóm
ở các trang trại xung quanh.


– Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi
năm nào họ cũng đem sản phẩm đến cùng hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản
phẩm của bác? – Phóng viên hỏi.

 

– Anh không biết ư?- Người nông dân thật thà đáp – Gió luôn thổi
phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này
sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những
cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng ngô của
chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng
phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt đã!

 

Cuộc sống cũng như vậy. Những người muốn được hạnh phúc phải
giúp những người sống quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công phải
giúp những người quanh mình thành công. Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng
những cuộc sống mà bạn “chạm” tới.

 

Sưu tầm