Sản phẩm

Bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Bảo hiểm cho các máy móc thiết bị bị hư hại, tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ như đề cập ở Quy tắc bảo hiểm. Một số rủi ro chính được bảo hiểm như: thiên tai, cháy nổ, lật đổ, đâm va … trong phạm vi công trường thi công

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm cho các máy móc bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân như sai sót trong khi đúc và khuyết tật của vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, lỗi tay nghề kém…

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

Bảo hiểm cho các tổn thất vật chất, bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân như: Hỏa hoạn, sét, nổ, các phương tiện trên bộ, dưới nước va chạm vào; Động đất, núi lửa, sóng thần…

Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh tron quá trình xây lắp công trình (như công trình xây dựng nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…).

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

ảo hiểm cho những tổn thất phát sinh tron quá trình xây lắp công trình (như công trình xây dựng nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…).

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm cho các rủi ro cháy, nổ tuân thủ theo quy định của thông tư 220TT/2010/ BTC ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010 quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc…

Bảo hiểm Cháy, Nổ bắt buộc

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là loại hình bảo hiểm định danh, bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được gây ra bởi rủi ro cháy, nổ và các rủi ro được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm…

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi những nguyên nhân không bị loại trừ theo quy tắc Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản…

Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm nhà tư nhân là loại hình bảo hiểm mà PJICO sẽ bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại đối với tòa nhà, ngôi nhà và tài sản bên trong phát sinh do những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm trong quy tắc của PJICO…

Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà tư nhân

Bảo hiểm cho những mất mát về lợi nhuận gộp do sự giảm sút về doanh thu hoặc gia tăng về chi phí kinh doanh, gây ra do việc gián đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất gây ra…

Bảo hiểm Gián đoạn Kinh doanh


Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?