(PLVN) – Không chỉ có quầy giao dịch riêng tại Phòng giao dịch của ngân hàng, hoạt động tư vấn, bán bảo hiểm tại ngân hàng phải chịu sự giám sát với nhiều quy định chặt chẽ.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (KDBH), Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KDBH (Thông tư 67). Thông tư 67 gồm 7 chương, 62 điều, 13 phụ lục và có hiệu lực từ ngày ký (2/11/2023).

Thông tư 67 đã thêm một bước hoàn thiện về quy định liên quan tới hoạt động đại lý BH (Chương V), từ đó sẽ hỗ trợ các kênh đại lý; bao gồm các đại lý là tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động quy củ, lành mạnh và an toàn hơn.

Cụ thể, cùng với quy định tại Luật KDBH, Điều 62 Nghị định 46/2023/NĐ-CP đã bổ sung các yêu cầu đối với đại lý BH là TCTD. Theo đó, tại mỗi chi nhánh, phòng giao dịch của TCTD phải thiết lập một quầy giao dịch riêng để thực hiện hoạt động đại lý BH, tách biệt với khu vực hoạt động nghiệp vụ khác của TCTD.

Đồng thời, Thông tư 67 quy định rõ, trong quá trình tư vấn sản phẩm BH, đại lý BH hoặc nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý phải cung cấp đầy đủ, chính xác cho bên mua BH các thông tin về sản phẩm BH, sử dụng các tài liệu do doanh nghiệp BH, chi nhánh doanh nghiệp BH phi nhân thọ nước ngoài cung cấp.

Mặt khác, đối với các sản phẩm BH phức tạp như sản phẩm BH liên kết đầu tư, Thông tư 67 đã bổ sung quy định yêu cầu đại lý phải thực hiện ghi âm quá trình tư vấn.

 quản lý chặt hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng

Ngoài ra, Thông tư 67 bổ sung các yêu cầu đối với các tài liệu trong hợp đồng BH. Đối với các sản phẩm BH nhân thọ dài hạn, có giá trị hoàn lại, doanh nghiệp BH có trách nhiệm cung cấp bản giấy tài liệu tóm tắt cho bên mua BH và phải có xác nhận của bên mua BH để giúp người mua BH dễ dàng tiếp cận hơn với các thông tin, hiểu rõ hơn về sản phẩm, quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng BH nhân thọ trước khi quyết định giao kết hợp đồng. Thời gian cân nhắc 21 ngày tham gia BH được xác định kể từ khi bên mua BH xác nhận đã nhận được các tài liệu nêu trên.

Để bảo đảm quyền chủ động lựa chọn tham gia BH của khách hàng, ngoài các tài liệu minh họa bán hàng, tài liệu giới thiệu sản phẩm BH, đối với các sản phẩm BH liên kết đầu tư và hưu trí, Điều 97 Nghị định 46/2023/NĐ-CP mới đây cũng bổ sung yêu cầu doanh nghiệp BH phải thiết lập công cụ tính toán trên website của đơn vị và hướng dẫn để khách hàng có thể chủ động, tự xây dựng kế hoạch BH phù hợp với bản thân trước khi lựa chọn giao kết hợp đồng BH.

Tuy nhiên, để nâng cấp độ bảo vệ quyền chủ động tham gia của khách hàng, Thông tư 67 đã bổ sung quy định TCTD không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng BH liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước 60 ngày và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân toàn bộ khoản vay. Thông tư 67 cũng yêu cầu các ngân hàng hoạt động đại lý phải thông tin rõ cho khách hàng các sản phẩm BH được phân phối qua TCTD, không phải là sản phẩm của TCTD và việc tham gia sản phẩm BH không phải là điều kiện bắt buộc để sử dụng các dịch vụ, sản phẩm khác của TCTD.

Bên cạnh các quy định chi tiết tại Nghị định 46/2023/NĐ-CP, Thông tư 67 tiếp tục có quy định tăng cường trách nhiệm giám sát và bảo đảm chất lượng của hoạt động bán BH qua ngân hàng nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc giám sát và kiểm soát chất lượng của hoạt động bán bảo hiểm tại ngân hàng.