Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm bệnh Ung thư

Mô tả sản phẩm Sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho bênh ung thư.

Trả khoán 100% số tiền bảo hiểm ngay khi có kết luận bệnh, giúp khách hàng chủ động tài chính cho việc điều trị.

Thời gian chờ cạnh tranh: Chỉ 90 ngày.

Thủ tục tham gia đơn giản, phí bảo hiểm hấp dẫn.

Xử lý bồi thường siêu tốc.

Đối tượng bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam tuổi từ 1 – 60 tuổi ( tái tục tới 65 tuổi nếu tham gia liên tục từ 60 tuổi.
Phạm vi địa lý Việt Nam
Thông tin khác XEM THÊM Ở ĐÂY


Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?