Bảo hiểm Sức khỏe

Bảo hiểm bồi thường cho người lao động

Giới thiệu

– Bảo hiểm Bồi thường Người lao động hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ theo Bộ Luật Lao động bằng cách chi trả chi phí điều trị, lương trong thời gian điều trị, và hỗ trợ tài chính khi nhân viên mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị thương tật do tai nạn lao động, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong trường hợp suy giảm khả năng lao động.

Đối tượng bảo hiểm

– Người tham gia bảo hiểm bao gồm các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Phạm vi bảo hiểm

a. Tử vong hoặc bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên

b. Suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn dưới 81%

c. Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị

d. Chi phí y tế điều trị

BH ng lao động

 Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.