Bảo hiểm Kỹ thuật

Bảo hiểm Đổ vỡ máy móc

Phạm vi bảo hiểm

– Loại hình bảo hiểm này bồi thường những thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước xảy ra đối với máy móc được bảo hiểm do những tác nhân trực tiếp gây ra từ bên trong máy móc như: sai sót trong khi đúc và khuyết tật của nguyên vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, tay nghề kém, thiếu kỹ năng, thiếu thận trọng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ vật lý, xé rách do lực li tâm,…và những rủi ro khác không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm gây ra.

– Đơn BHMM không bồi thường những hư hại phát sinh trực tiếp từ những tác nhân bên ngoài như: hoả hoạn, trộm cắp, sét đánh trực tiếp, nổ hoá học, lũ lụt, động đất, núi lửa và các rủi ro thiên tai khác (ngoại trừ bão)…tuy nhiên vẫn có thể bảo hiểm cho một số rủi ro bên ngoài bằng cách áp dụng các điều khoản bổ sung.

– Máy móc có thể được bảo hiểm trong khi đang hoạt động hoặc ngừng hoạt động tại một địa điểm cụ thể tuy nhiên phải được ghi rõ trong Hợp đồng bảo hiểm.

Đối tượng được bảo hiểm

– Tất cả các loại máy móc, thiết bị và công cụ cơ khí đều có thể được bảo hiểm theo đơn BH Đổ vỡ máy móc, ví dụ như các thiết bị phát điện (nồi hơi, tua bin, máy phát điện), nhà máy điện (máy biến thế, thiết bị cao thế và hạ thế) cũng như các máy móc sản xuất và các thiết bị phụ trợ khác (dụng cụ cơ khí, máy làm giấy, máy bơm nén khí, bể chứa, đường ống dẫn…).

Phí bảo hiểm

– Phí bảo hiểm được tính theo một tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của từng máy móc và ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể mà có những tỷ lệ phí áp dụng khác nhau.

BH đổ vỡ máy mócTại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.