Bảo hiểm Kỹ thuật

Bảo hiểm Máy móc thiết bị chủ thầu

Phạm vi bảo hiểm

– BHMMTBCT này chỉ bồi thường những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với máy móc, thiết bị được bảo hiểm do những tác nhân trực tiếp từ bên ngoài không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm gây ra như hoả hoạn, thiên tai, đổ, lật, đâm va ..

– BHMMTBCT không bồi thường những thiệt hại xảy ra bên trong các máy móc thiết bị này nếu những thiệt hại đó không phát sinh trực tiếp từ những tác nhân bên ngoài.

– Máy móc có thể được bảo hiểm trong khi đang hoạt động hoặc ngừng hoạt động tại một địa điểm công trường cụ thể được chỉ rõ trong Hợp đồng bảo hiểm.

Đối tượng bảo hiểm

– Tất cả các máy móc phục vụ thi công xây lắp thông thường (loại trừ các máy móc thi công đặc biệt và các phương tiện đi lại được thiết kế và cấp giấy phép lưu hành phổ biến trên các công lộ).

– Đơn BHMMTBCT bảo hiểm cho 03 nhóm đối tượng máy móc thiết bị như sau:

+ Nhóm 1: Bao gồm cẩu các loại;

+ Nhóm 2: Bao gồm máy xúc, máy ủi, máy ngoàm đất, máy đóng cọc, máy đầm, máy lu, máy khoan, xe tải …;

+ Nhóm 3: Bao gồm máy nghiền, trạm trộn bê tông, máy trải nhựa, hệ thống băng tải, thang tời …

Phí bảo hiểm

– Phí bảo hiểm được tính theo một tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của từng máy móc, địa điểm bảo hiểm cụ thể mà có những tỷ lệ phí áp dụng khác nhau.

BH máy móc thiết bịTại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.