Bảo hiểm Kỹ thuật

Bảo hiểm Nồi hơi

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất bất ngờ không lường trước được gây ra bởi các nguyên nhân không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm và sửa đổi bổ sung đính kèm đối với:

– Hư hại (không phải do cháy) của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm kèm theo và các tài sản khác của Người được bảo hiểm;

– Trách nhiệm theo luật định của Người được bảo hiểm đối với hư hại cho tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm;

– Trách nhiệm theo luật định của Người được bảo hiểm đối với thương tật (dù chết hay không) cho bất kỳ người nào, nhưng không phải là người làm thuê hay công nhân hay thành viên trong gia đình của Người được bảo hiểm;

– Gây ra bởi và chỉ do nổ hay sập đổ trong qua trình hoạt động bình thường của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.

Đối tượng bảo hiểm

– Bảo hiểm vật chất cho thiết bị nồi hơi, bình áp lực,…của các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất.

Phí bảo hiểm

– Phí bảo hiểm được tính theo một tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của từng đối tượng được bảo hiểm và ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể mà có những tỷ lệ phí áp dụng khác nhau.

BH nồi hơiTại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.