Bảo hiểm Tài sản & Hỗn hợp

Bảo hiểm tiền

Đối tượng bảo hiểm

– Tiền, bao gồm: tiền mặt là các loại tiền giấy (tiền cotton và tiền polymer), tiền kim loại do Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành; ngoại tệ tiền mặt; giấy tờ có giá (cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, séc, chứng chỉ quỹ, …) và giấy tờ coi như có giá (giấy tờ được sử dụng làm tài sản bảo đảm tiền vay) thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

– Bảo hiểm những tổn thất hay thiệt hại về tiền (như định nghĩa):

(a) Tiền đặt tại nơi bảo hiểm trong thời gian làm việc và/ hoặc trong két hoặc trong kho tiền ngoài giờ làm việc; và/hoặc

(b) Tiền trên đường vận chuyển từ nơi được bảo hiểm đến bất cứ nơi nào khác trong lãnh thổ Việt Nam; và trong lúc bốc và/ hoặc dỡ tại nơi được bảo hiểm và nơi đến

Man holding big stack of US paper currency by safety deposit boxes. Focus on moneyTại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.