Bảo hiểm sức khỏe

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7 và hồ sơ bồi thường bảo hiểm sức khỏe

  • Hướng dẫn sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ bồi thường Bảo hiểm sức khỏe
  • Danh mục chứng từ yêu cầu bồi thường Bảo Hiểm sức khỏe
  • Lưu ý về các Chứng từ bồi thường

z5184611853534_aeaefb09ae7d3ad5d499830c0d5c7bb1z5184611862964_4641032fda486e4e250f6f470dffa33cz5184611850538_43028ed368a31da33f3639f78fe5e02bz5184611880129_6d106ca08830a4d8e43b544d18c81a4b

z5184611871763_05f441e6b0df3d529a0647a3b2fc07d1z5184611871762_5eb245f7504cfb2ef5fc6acc9356c11bz5184611862963_2f60b3e668750098f4c22d2634257393Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?