(Chinhphu.vn) Nhằm tạo điều kiện cho thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng ổn định cũng như tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm, mới đây Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh Bảo Hiểm

Ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, Thông tư số 67 và Nghị định số 46/2023 đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đầy đủ hơn cho hoạt động này.

Ông Ngô Việt TrungÔng Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính).

Thông tư 67 đưa ra nhiều quy định, trong đó có quy định để tạo nền tảng cho hoạt động mới của thị trường, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, ví dụ như: Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm; Quy định chi tiết về các loại hình bảo hiểm; Quy định về đẩy mạnh công tác quản lý giám sát… Trong Thông tư 67 đặc biệt có nội dung quan trọng để thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính trong nâng cao chất lượng của hoạt động đại lý bảo hiểm, phát triển chiều sâu hơn chiều rộng. Ví dụ như quy định tăng cường tính minh bạch trong hoạt động đại lý được tiến hành thông qua các tổ chức tín dụng hoặc các chi nhánh ngân hàng nước ngoài… Những quy định liên quan đến việc bắt buộc các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm phải có những tài liệu rút gọn về hợp đồng về quy tắc tài khoản giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm và đưa ra quyết định tham gia bảo hiểm”.

Nguồn: chinhphu.vn