Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) là một trong những công ty bảo hiểm Việt Nam có lịch sử lâu đời với bề dày 29 năm hoạt động.

Trải qua gần 3 thập kỷ hình thành và phát triển, hiện PJICO là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín hàng đầu Việt Nam, có hệ thống mạng lưới 63 đơn vị phủ khắp toàn quốc, đội ngũ nhân sự gần 1.600 cán bộ nhân vên năng động, tận tâm và chuyên nghiệp.

Hãy gia nhập PJICO để được phát triển trong môi trường làm việc hàng đầu, nơi mỗi cá nhân luôn được tạo mọi điều kiện phát huy năng lực, được ghi nhận và khuyến khích bằng các chế độ đãi ngộ cạnh tranh, công bằng.

This photo captures a focused view of a team of individuals joining their hands together, depicting a scene of collaboration, trust, and agreement in a professional setup