Ngày 10/04/2024, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua tất cả các tờ trình của HĐQT, trong đó có phương án bầu nhân sự HĐQT mới. Với tỷ lệ tín nhiệm cao, ông Phạm Thanh Hải tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

BBT website PJICO xin giới thiệu những hình ảnh nổi bật tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

IMG_0174

Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ PJICO Nguyễn Hải Nam trình bày Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông

IMG_0476

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

IMG_0306

Ban Thư ký ghi chép nội dung Đại hội

NTS74259

Tổng Giám đốc PJICO Nguyễn Thị Hương Giang báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

IMG_0423

Chủ tịch HĐQT PJICO nhiệm kỳ 2019 – 2024 Phạm Thanh Hải báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

IMG_0454

Phó Tổng Giám đốc Trần Anh Tuấn báo cáo Tài chính của PJICO năm 2023 đã được kiểm toán

IMG_0487

Thành viên độc lập HĐQT  nhiệm kỳ 2019 – 2024 Trịnh Thị Quỳnh Hương báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

IMG_0520

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 Trương Diệu Linh trình bày Quyết toán tiền lương, thù lao của các TV HĐQT năm 2023 và Phương án trả tiền lương, thù lao cho các TV HĐQT năm 2024

IMG_0537 IMG_0547

Phó Tổng Giám đốc PJICO Bùi Văn Thảo trình bày phương án Logo nhận diện thương hiệu mới 

IMG_0580

Phó Ban Kiểm toán Nội bộ Phạm Phú Tiến hướng dẫn bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

NTS74894

IMG_0595

IMG_0609

IMG_0600

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu kiện toàn bộ máy HĐQT PJICO nhiệm kỳ 2024 – 2029

IMG_0648

Công tác kiểm phiếu diễn ra minh bạch, công khai

IMG_0651

Cổ đông đặt câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch

NTS74565

Đoàn Chủ tịch giải đáp thắc mắc tới cổ đông

IMG_0677

Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Xuân Hùng và Phó trưởng Ban Kiểm toán HĐQT Petrolimex Trần Sỹ Giang tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT PJICO nhiệm kỳ 2024 – 2029

IMG_0689

Tặng hoa tri ân thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 Trịnh Thị Quỳnh Hương

IMG_0709

Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Xuân Hùng kì vọng vào sự bứt phá của PJICO trong năm 2024 dưới sự điều hành của bộ máy HĐQT mới

IMG_0722

Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

IMG_0556

Đại hội đã thông qua tất cả các tờ trình của HĐQT