Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương nam để tránh đông hình
chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó. Mỗi khi một
con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy
cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng biết tiết
kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.

Khi là thành viên của một nhóm, người ta cùng chia
sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng
hơn vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của
đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một
mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ, và được hưởng
những ưu thế của sức mạnh từ bầy.

Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài
ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang hướng đến cùng một
mục tiêu như chúng ta.

Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị
trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.

Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất
cả, và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.

Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những
con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.

Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những
người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải
chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.

Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương
và rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị
thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể
bay hoặc là chết, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về
phương nam.

Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta
sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn.


Lần sau có cơ hội thấy một con ngỗng bay, bạn hãy
nhớ…


Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một
nhóm.